+90 232 464 13 51 | buckon2021@egekongre.com

Değerli Mesteklaşlarımız,

Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi 23-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kaya İzmir Thermal & Convention otelinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM olan hastanemiz, 73 yıldır çocuklarımızın sağlığına kavuşmasına aralık vermeden katkıda bulunmaktadır. Pediatri ve Çocuk Cerrahisi uzmanlığı eğitimi yanısıra üst ihtisas olarak pediatrinin tüm yan dalları ve çocuk kalp damar cerrahisi yan dal uzmanlığı eğitimi de verilmekte olup, ülkemizin dört bir yanında bu köklü kurumdan uzmanlığını almış çok sayıda hekimimiz bulunmaktadır.

Bu sene uluslararası alanda tanınmış hocalarımızın katılımı ile zenginleşecek olan kongremizin bilimsel programında; çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri ve çocuk hemşirelerine yönelik toplam altı kurs ve pediatri alanında güncel gelişmeler, aşılar, beslenme, mekanik ventilasyon desteği gibi çocuk sağlığını ilgilendiren temel konuların ele alınıp tartışılacağı, konferans ve paneller, bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların paylaşılacağı sözel ve poster sunumları da yer alacaktır.

Konularında uzman değerli hocalarımızla çocuk sağlığı alanındaki güncel bilgileri paylaşma ve tartışma fırsatı bulacağımız kongremize katılımınız ve katkılarınız, kongremizi zenginleştirecek ve bizleri mutlu edecektir.

Saygılarımızla

Kongre Sekreterleri

Prof. Dr. Aycan Ünalp
Doç. Dr. Mustafa Karaçelik
Doç. Dr. Tanju Çelik
Doç. Dr. Senem Alkan Özdemir

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Behzat Özkan

E-Posta Listemize Katılın

Kurullar

Kongre Onursal Başkanı
Op.Dr. Mehmet Burak ÖZTOP

Kongre Organizasyon Komitesi

Kongre Başkanı
Başhekim Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Kongre Sekreterleri
Prof. Dr. Aycan ÜNALP
Doç. Dr. Mustafa KARAÇELİK
Doç. Dr. Tanju ÇELİK
Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Hasan AĞIN Prof. Dr. Özlem BEKEM SOYLU Doç. Dr. Dilek ORBATU
Prof. Dr. İlker DEVRİM Doç. Dr. Özlem BAĞ Doç. Dr. Yeşim OYMAK
Prof. Dr. Ferah GENEL Doç. Dr. Nagihan CEVHER BİNİCİ Doç. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ
Prof. Dr. Timur MEŞE Doç. Dr. Nida DİNÇEL Doç. Dr. Emel ULUSOY
Prof. Dr. Akgün ORAL Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI Doç. Dr. Tülin GÖKMEN YILDIRIM
Prof. Dr. Osman Nejat SARIOSMANOĞLU  

Dernek Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan AĞIN
Sekreter
Bilal ULCAY
Sayman
Sadettin GÜZEL
Üyeler
Prof. Dr. Aycan ÜNALP
Prof. Dr. Timur MEŞE
Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Hasan AĞIN
Doç. Dr. Gülçin AKINCI
Doç. Dr. Senem ALKAN ÖZDEMİR
Doç. Dr. Hurşit APA
Doç. Dr. Özlem BAĞ
Prof. Dr. Özlem BEKEM SOYLU
Doç. Dr. Nagihan CEVHER BİNİCİ
Doç. Dr. Şebnem ÇALKAVUR
Doç. Dr. Tanju ÇELİK
Prof. Dr. İlker DEVRİM
Doç. Dr. Nida DİNÇEL

Doç. Dr. Fatma Sibel DURAK
Doç. Dr. Çiğdem ECEVİT
Uzm. Dr. C. Barış ERDUR
Prof. Dr. Ferah GENEL
Doç. Dr. Tülin GÖKMEN YILDIRIM
Doç. Dr. Salih GÖZMEN
Doç. Dr. Nesrin GÜLEZ
Doç. Dr. İlker GÜNAY
Prof. Dr. Münevver HOŞGÖR
Doç. Dr. Orhan Deniz KARA
Doç. Dr. Mustafa KARAÇELİK

Doç. Dr. Tuba Hilkay KARAPINAR
Uzm. Dr. Ö. Aytaç KARKINER
Doç. Dr. Elif Güler KAZANCI
Doç. Dr. Selcen KUNDAK
Doç. Dr. Ayşe KUTLU
Prof. Dr. Timur MEŞE
Doç. Dr. Süleyman Nuri BAYRAM
Prof. Dr. Akgün ORAL
Doç. Dr. Dilek ORBATU
Doç. Dr. Yeşim OYMAK
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN

Doç. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ
Prof. Dr. Osman Nejat SARIOSMANOĞLU
Prof. Dr. Erkin SERDAROĞLU
Doç. Dr. Arzu ŞENCAN
Uzm. Dr. Z. Günyüz TEMİR
Doç. Dr. Emel ULUSOY
Prof. Dr. Aycan ÜNALP
Doç. Dr. Ünsal YILMAZ
Doç. Dr. Ebru YILMAZ
Doç. Dr. Murat Muhtar YILMAZER* İsimler soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

 • Yenidoğan Ventilasyonunda Yenilikler ve Surfaktan Kullanımı
 • Geç Prematüre ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin İzlemi
 • Yenidoğan Nöbetlerinde Yeni Sınıflamalar
 • Çocuk Beslenmesinde Yeni Görüşler
 • Mikrobiyata - Probiyotik
 • Şokun Erken Tanı ve Yönetimi
 • Sık Rastlanan Zehirlenmeler
 • Ödemli Çocuğa Yaklaşım
 • Böbrek Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri
 • Böbrek Hastalıklarında Laboratuvar
 • Nötropenik Çocuğa Yaklaşım
 • Hemolitik Anemiye Yaklaşım
 • Kawasaki Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar
 • Günsel Sınıflamalar Eşliğinde Kardiyomiyopatiler
 • Akut Romatizmal Ateş Tedavisinde Sorunlar
 • Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi
 • Olgularla Kuşkulu Genitalya
 • Tiroid Hormon Bozuklukları
 • Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tedavi Yaklaşımı
 • Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 • Aşılar ve Aşı Reddi
 • Çocuklarda ARDS Yönetimi
 • Immunolojik Hastalıklarda Döküntü
 • Besin ve İlaç Alerjilerinde Döküntü
 • Atopik Dermatit ve Ürtiker
 • İmmun Yetmezlikli Olgularda Aşılama
 • Anjioödem
 • Hareket Bozukluklarının Güncel Tedavisi
 • Nörometabolik Hastalıklar
 • Ketojenik Diyet ve Tedavisi
 • GIS Tutulumlu Besin Alerjileri
 • Süt Çocukluğu Döneminde Kolestaz Ayırıcı Tanısı
 • Enteral Beslenme ve Ürünler
 • Sol Ventrikül Çıkış Yolu Darlıklarında Uygulanan Cerrahi Tedavi Rejimleri
 • Hareket Bozukluklarının Güncel Tedavisi
 • Nörometabolik Hastalıklar
 • Hidrosefalide Ventriküloperitoneal Şant Dışı Tedavi Yöntemleri
 • Pediatrik Dermatolojik Sorunlara Yaklaşım
 • Epidermolizis Büllosalı Bebekte Bakımı Nasıl Yapalım?
 • Pediatrik Palyatif Bakım Desteği Nasıl ve Kime Yapılmalıdır?
 • Kök Hücre
 • Yenidoğan Cerrahi Hastalıkları
 • Sistemik Hastalığı Olan Olgularda Sünnet
 • Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Cerrahi

Bildiri Gönderimleri Hakkında:
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden digiAbstract® online gönderim modülü ile kabul edilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirilerin Türkçe olarak hazırlanması ve özgün olması gerekmektedir.
 • Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır.
 • Bildiri gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.
 • Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi digiAbstract® üzerinden de sonuçları takip edebilirsiniz.
 • Bildiri sunumu yapacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • E-Posterler PDF formatında, yatay ▀▀▀ A4 formatında hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.
 • Tüm bildiriler kongre kitapçığında kongre web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Sözlü bildiriler İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi (Ulakbim, ESCI) kongre özel sayısında  yayınlanacaktır.
 • Bildirileriniz için son gönderim tarihi 25 Haziran 2021, saat 23:59’dur. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Güncelleniyor...

Kongre Tarihi ve Yeri:

Kongre, 23 – 25 Eylül 2021 tarihleri arasında Kaya İzmir Thermal & Convention otelinde gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili:

Kongre’nin resmi dili Türkçe’dir. Bilimsel program doğrultusunda; İngilizce’den Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri:

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.


Davet Mektubu:

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Yaka Kartları:

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü verilecektir.


Bildiri Gönderimi:

Bildiriler AbstractModule Online Bildiri Modülü (www.buckon2021.com) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir


Posterler:

Değerlendirme sonucunda poster olarak kabul edilen klinik çalışmalar e-poster şeklinde sisteme yüklenecek ve katılımcılar tarafından kongre süresince izlenebilecektir.


Stand ve Sergi Alanları:

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.


Sunu Teslim & Kontrol Odası :

Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için taşınabilir belleklerinizi Microsoft Office altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sunumunuzdan önce mutlaka taşınabilir belleklerinizi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunu teslim / kontrol odasında kontrol etmeniz rica olunur. Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar ve görüntüleme cihazları bulunacaktır. Sunumlar taşınabilir bellek ile teslim edilmelidir. Kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmak istenildiği taktirde salon içinde bulunan teknik masaya bilgi verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunumlarınızı oturum saatinizden en az 1 saat önce yayına hazırlaması için slayt odasına teslim etmeniz gerekmektedir.


23 Eylül 2021 Perşembe : Kongrenin Başlangıcı

25 Eylül 2021 Cumartesi : Kongrenin Bitişi

25 Haziran 2021 Cuma : Bildiri Gönderiminin Son Günü

25 Haziran 2021 Cuma : Erken Kayıt ve Konaklama Son Günü

Kayıt Bilgileri

25 Haziran 2021 ve Öncesi
1.150TL
25 Haziran 2021 Sonrası
1.250 TL
25 Haziran 2021 ve Öncesi
950 TL
25 Haziran 2021 Sonrası
1.050 TL
25 Haziran 2021 ve Öncesi
700 TL
25 Haziran 2021 Sonrası
800 TL
25 Haziran 2021 ve Öncesi
1.050 TL
25 Haziran 2021 Sonrası
1.150 TL
 • Kayıt ücretine KDV dahildir.
 • Tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
 • Katılım ücretine; öğle yemeği, kahve molaları, sergi alanlarına giriş, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre materyalleri ve genel bilimsel aktivitelere katılım dâhildir.
 • İndirimli kayıt ve konaklama ücretinden faydalanabilmek için, 25 Haziran 2021 tarihinden önce kayıt ve konaklama ücretlerinin kongre hesabına yatırılması, formlar ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekreteryasına gönderilmesi gerekmektedir.

Konaklama Bilgileri

Konaklama formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Kaya İzmir Thermal


& Convention
TAM PANSİYON KONAKLAMA / GECELİK FİYAT
25 Haziran 2021 ve Öncesi 25 Haziran 2021 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
1.150 TL 1.800 TL 1.550 TL 2.100 TL
Kaya İzmir Thermal


& Convention
ODA KAHVALTI KONAKLAMA / GECELİK FİYAT
25 Haziran 2021 ve Öncesi 25 Haziran 2021 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
950 TL 1.250 TL 1.050 TL 1.550 TL
 • Konaklama fiyatlarına KDV dahildir.
 • Konaklama fiyatları Tam Pansiyon (Sabah kahvaltısı+Öğle Yemeği+Akşam Yemeği) ve Oda Kahvaltı olmak üzere iki seçenekli olarak sunulmuştur.
 • İndirimli konaklama ücretinden faydalanabilmek için, 25 Haziran 2021 tarihinden önce konaklama ücretlerinin kongre hesabına yatırılması, formlar ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekreteryasına gönderilmesi gerekmektedir.

İptal Koşulları

 • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 15 Nisan 2021 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
 • 15 Nisan-1 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak iptallerde %50 kesinti yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir.
 • 25 Haziran 2021 tarihi sonrasında gelen taleplerde ücret iadesi yapılmaz. Sadece isim değişikliği talepleri kabul edilecektir.
 • Tüm iade işlemleri Kongre bitimini takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş.San.Tic.Ltd.Sti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube ( 3401)

Hesap Numarası : 973532 IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 9735 32


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.

Organizasyon Sekretaryası

Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok. No:1/4 D:1 Alsancak - İzmir
+90 232 464 13 51
+90 232 464 29 25
buckon2021@egekongre.com
Bilimsel Sekretarya

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Behzat Özkan

Kongre Sekreterleri :

Prof. Dr. Aycan Ünalp
Doç. Dr. Mustafa Karaçelik
Doç. Dr. Tanju Çelik
Doç. Dr. Senem Alkan Özdemir

buckon2021@gmail.com